Hər şey sıfırdan başlayır!!!

Sıfırın mənası mövcudsuzluq olmasa belə...

Happy New Year, Mr.President. @presidentaz #mypresident #Azerbaijan
  • 1 January 2013
  • 1